- Tech Talk on data
Organized by Data Redder Liv og and Danish life Science Cluster

Tech Talk – why is health data relevant?
Half-day program (afternoon) 
It is possible to use the unique Danish health data much more actively to prevent disease, develop new health technology solutions and provide more targeted treatment of patients. Join Tech Talk and get the latest knowledge and more perspectives on the use of health data. What are the researchers asking for? What do clinicians need? And what are the wishes of the patients? At this event, we take a closer look at the potentials and ethics as well as how data plays a central role in the development of medical treatment nationally and internationally.
Organized by Data Redder Liv og and Danish Life Science Cluster
The event will be in English 

Tech Talk – hvad skal vi med sundhedsdata?
Halvdags-program (eftermiddag)
Vi kan bruge de enestående danske sundhedsdata langt mere aktivt til at forebygge sygdom, udvikle nye sundhedsteknologiske løsninger og yde en mere målrettet behandling til patienter. Deltag på Tech Talk og få den nyeste viden om og flere perspektiver på brug af sundhedsdata. Hvad efterspørger forskerne? Hvad har klinikerne brug for? Og hvilke ønsker er der hos patienterne? På dette arrangementet ser vi nærmere på potentialerne og etikken samt, hvordan data spiller en central rolle for udvikling af medicinsk behandling nationalt og internationalt.
Arrangeres af Data Redder Liv og Danish life Science Cluster
Afholdes på dansk