Digital transformation in healthcare – how do we find the balance?
Organized by Centre for Innovative Medical Technology, Odense University Hospital and University of Southern Denmark.


Digital transformation in healthcare – how do we find the balance? 
Full-day program 
What are the status and the perspectives for implementing health tech in a Danish and an international perspective? Cases from the somatic and psychiatric fields will be presented and a political debate will be held.
Organized by Centre for Innovative Medical Technology (CIMT)
Odense University Hospital (OUH) and The University of Southern Denmark (SDU)
The event will be in Danish

Digital transformation af sundhedsvæsenet – hvordan finder vi balancen? 
Heldags-program 

Gennem oplæg fra forskere, almen praksis, hospitaler og psykiatriområdet undersøger vi udviklingen i brugen af digitale teknologier i sundhedsvæsenet i Danmark - og internationalt. På konferencen får du eksempler på nye teknologier, som er på vej ind i sundhedsvæsenet, og et panel af politikere, sundhedsfaglige eksperter og patientforeninger drøfter deres perspektiver på fremtidens digitale sundhedsvæsen. Mød blandt andre Kristian Kidholm, professor i innovation og forskningsleder på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Odense Universitetshospital (OUH) 
Arrangeres af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT);Odense Universitetshospital (OHU) ogSyddansk Universitet (SDU)
Afholdes på dansk