- Better use of data
Organized by DataFair, Secata, The foundation DATA for GOOD and The Alexandra Institute.

 

 

Better use of data – the key to coherence in care and health?
Half-day program (afternoon)
Data collection and artificial intelligence are right now some of the major investments in the healthcare system both nationally and internationally. And it has just begun. Hear about the BlockDap project, in which a platform has been developed for secure and confidential data sharing with the citizen at the center. At this seminar, which is equal parts presentation and active workshop, the technology will be demonstrated. We focus on how the technology can be used for better data sharing within both the care and health area in relation to research.
Organized by DataFair, Secata, The foundation DATA for GOOD and The Alexandra Institute.

Bedre brug af data - nøglen til sammenhæng i pleje og sundhed?
Halvdags-program (eftermiddag) 
Dataopsamling og kunstig intelligens er lige nu nogle af de store satsninger i sundhedsvæsnet både nationalt og internationalt. Og det er først lige begyndt. Hør om BlockDap-projektet, hvori der er udviklet en platform til sikker og fortrolig deling af data med borgeren i centrum. På dette seminar, som er lige dele præsentation og aktiv workshop, bliver teknologien demonstreret. Vi sætter fokus på, hvordan teknologien kan bruges til bedre deling af data indenfor såvel pleje- og sundhedsområdet og i relation til forskning. 
Arrangeres af
 DataFair, Secata, Fonden DATA for GOOD og Alexandra Instituttet.