Program 2021
.

    PRILIMINARY PROGRAM FOR WHINN 2021

WHINN 2021 is a two-day conference - you can participate either one or two days. Some events will be in English and others in Danish. This will be visible in the description of the events.

All events are free to attend but there will be a small payment for food and beverages, which you pay in advance when signing up for WHINN.

If you have any questions, you are welcome to contact us at ldp@danishlifesciencecluster.dk

 


 WEDNESDAY
 22 SEPTEMBER

 • Digital transformation af sundhedsvæsenet – hvordan finder vi balancen?
  Konferencen undersøger udviklingen i brugen af digitale teknologier i sundhedsvæsenet i Danmark og internationalt gennem oplæg fra forskere fra almen praksis, hospital og psykiatrien. På konferencen præsenteres eksempler på nye teknologier, som er på vej ind i sundhedsvæsenet, og et panel af politikere, sundhedsfaglige eksperter og patientforeninger drøfter deres perspektiver på fremtidens digitale sundhedsvæsen. Mød blandt andre Kristian Kidholm, Professor i Innovation og forskningsleder på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Odense Universitetshospital (OUH) 
  Arrangeres af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT); Odense Universitetshospital (OHU)  og Syddansk Universitet (SDU).
  Programmet løber over hele dagen

 • Fundingmuligheder indenfor kunstig intelligens – hvor er viden og penge?
  På arrangementet får du overblik over nationale og internationale fundingmuligheder inden for kunstig intelligens (Artificial Intelligence/ AI). Hør om Region Syddanmarks sygehusenheders AI-fokus, bliv klædt på til at navigere i muligheder og programmer i EU regi, og netværk med ekster med mange års erfaring og det rigtige netværk for dig som enten offentlig aktør eller privat virksomhed.
  Arrangeres af Syddansk Økosystem

 • Bedre brug af data - nøglen til sammenhæng i pleje og sundhed?
  Dataopsamling og kunstig intelligens er nogle af de store satsninger i sundhedsvæsnet både nationalt og internationalt nu, og vi er først lige rigtig begyndt. Hør om BlockDap-projektet, hvori der er udviklet en platform til sikker og fortrolig deling af data med borgeren i centrum. På dette seminar, som er lige dele præsentation og aktiv workshop, bliver teknologien demonstreret. Der bliver sat fokus på, hvordan teknologien kan bruges til bedre deling af data indenfor såvel pleje- og sundhedshedsområdet og i relation til forskning. 
  Arrangeres af DataFair, Secata, Fonden DATA for GOOD og Alexandra Instituttet.
  Arrangementet løber henover eftermiddagen


 • Tech Talk – hvad skal vi med sundhedsdata?
  Vi kan bruge de enestående danske sundhedsdata langt mere aktivt til at forebygge sygdom, udvikle nye sundhedsteknologiske løsninger og yde en mere målrettet behandling til patienter. Deltag og få den nyeste viden om og flere perspektiver på brug af sundhedsdata. Hvad efterspørger forskerne? Hvad har klinikerne brug for? Og hvilke ønsker er der hos patienterne? På arrangementer ses nærmere på potentialerne og etikken såvel som på, hvordan data spiller en central rolle for udvikling af medicinsk behandling nationalt og internationalt
  Arrangeres af Data Redder Liv og Danish life Science Cluster
  Arrangementet løber henover eftermiddagen


 • Fremtidens sundhedsforskning – hvordan er det relevant for det personligt levede liv?
  Hvordan arbejder vi med en borgerinddragende tilgang til sundhedsforskning? Hvordan indsamler vi ”24/7-data” og sætter dem i spil, så de skaber værdi for både borgere, sundhedspersonale og samfundsøkonomi. Hvordan skal samarbejdsmodellerne se ud, hvis vi skal indfri potentialerne ved anvendelse af data og kunstig intelligens?
  På arrangementet bliver der delt helt ny viden og resultater fra projekterne HealthD360 og CoronaLystics, som er projekter under Innovationsfonden. Projekterne spænder vidt, og har fokus på potentialerne i at bruge data til at forebygge mental sundhed hos børn og unge og til at forbedre sårbehandling og sundhed hos ældre mennesker. Mød Carsten Obel, professor ved Institut for Folkesundhed og Frederik Mølgaard Thayssen, senior projektleder i Danish Life Science Cluster’.
  Arrangeres af Innovationsfondsprojekterne CoronaLytics og HealthD360
  Arrangementet løber henover formiddagen

 

 • WHINN Bits & Beers de luxe
  Efter første dags program kan du tage en drink og en snack med de andre deltagere, oplægsholdere og udstillere udstillingen, hvorefter du kan fortsætte til aftenens middag. Alt sammen i Forskerparken. Ved middagen får du rig mulighed for at netværke, og du får serveret nogle inspirationsoplæg, der sætter perspektiver for life science og velfærdsteknologi nationalt og internationalt. Ved middagen kan du fortsætte dine dialoger fra dagens arrangementer og kaffepauser, og du kan benytte anledningen til at række ud efter nye samarbejdspartnere

 

      THURSDAY 23 SEPTEMBER

 • Personalized treatment – How to tailorize a treatment with biomarkers and technology
  In order to optimize personalized treatment you need to work cross disciplinary in the field of biotech, health tech and data driven artificial intelligence (AI). In this vision seminar we will approach the questions: What is a good biomarker from a clinical point of view? How do we move beyond genomics by developing a functional precision medicine? How can we use digital biomarkers for diagnostic and predictive or monitoring markers? We will also discuss the current market trends and the future of implementation of personalized medicine in an international perspective. Meet researchers and companies cooperating across public and private organizations.